چه زمانی بنیانگذار یک استارتاپ باید از سمت مدیرعامل کناره‌گیری کند؟

در مقاله قبل در مورد اینکه یک بنیانگذار موفق لزوما نمی‌تواند یک مدیرعامل خوب هم باشد صحبت کردیم. حال باید بپردازیم به اینکه یک بنیانگذار از کجا باید بداند که مناسب ایفای نقش در … ادامه خواندن چه زمانی بنیانگذار یک استارتاپ باید از سمت مدیرعامل کناره‌گیری کند؟