نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه

نیلگون رنگدانه سازنده رنگدانه آبی فتولیاسیانین مس است.

این رنگدانه آبی، آلی است و در صنایع پلیمر و پلاستیک کاربرد گسترده ای دارد.

زمینه فعالیت
تولید رنگدانه
سایت
www.nilrang.com
وضعیت
در حال فعالیت